0976105837

Sự Kiện

Thống Kê : Top Sever 89

Thống Kê : Top Sever 89 22/10/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Thống Kê : Top Sever 88

Thống Kê : Top Sever 88 19/10/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

 Sự Kiện : Đua Top Sever 90

Sự Kiện : Đua Top Sever 90 19/10/2020

 Event : Đua Top Sever 90  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S90

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S90 19/10/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S90] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S90 Bleach Online ( 10:00, 20/10/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : Chào Mừng 20/10

Sự Kiện : Chào Mừng 20/10 19/10/2020

 SỰ KIỆN: Chào Mừng 20/10   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 89

Sự Kiện : Đua Top Sever 89 14/10/2020

 Event : Đua Top Sever 89  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S89

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S89 14/10/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S89] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S89 Bleach Online ( 10:00, 15/10/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : OPEN BLEACH S89

Sự Kiện : OPEN BLEACH S89 14/10/2020

 SỰ KIỆN: OPEN BLEACH S89   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 88

Sự Kiện : Đua Top Sever 88 09/10/2020

 Event : Đua Top Sever 88  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S88

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S88 09/10/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S88] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S88 Bleach Online ( 10:00, 10/10/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : OPEN BLEACH S88

Sự Kiện : OPEN BLEACH S88 09/10/2020

 SỰ KIỆN: OPEN BLEACH S88   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S87

Sự Kiện : Đua Top S87 04/10/2020

 Event : Đua Top Sever 87  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Miniclient