0976105837

Sự Kiện

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S281

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S281 15/03/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S281] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S281 Bleach Online ( 10:00, 15/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 47

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 47 15/03/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 48   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 280

Sự Kiện : Đua Top 280 11/03/2024

 Event : Đua Top Sever 280  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S280

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S280 11/03/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S280] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S280 Bleach Online ( 10:00, 11/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 47

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 47 11/03/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 47   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 279

Sự Kiện : Đua Top 279 05/03/2024

 Event : Đua Top Sever 279  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S279

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S279 05/03/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S279] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S279 Bleach Online ( 10:00, 05/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 46

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 46 05/03/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 46   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 278

Sự Kiện : Đua Top 278 01/03/2024

 Event : Đua Top Sever 278  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S278

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S278 01/03/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S278] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S278 Bleach Online ( 10:00, 01/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 45

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 45 01/03/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 45   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 277

Sự Kiện : Đua Top 277 27/02/2024

 Event : Đua Top Sever 277  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient