0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Quốc Tế Thiếu Nhi

Sự Kiện : Quốc Tế Thiếu Nhi 02/06/2021

 SỰ KIỆN: Quốc Tế Thiếu Nhi   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S129

Sự Kiện : Đua Top S129 18/05/2021

 Event : Đua Top Sever 129  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S129

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S129 18/05/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S129] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S129 Bleach Online ( 10:00, 18/05/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 129

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 129 18/05/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 129   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S128

Sự Kiện : Đua Top S128 13/05/2021

 Event : Đua Top Sever 128  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S128

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S128 13/05/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S128] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S128 Bleach Online ( 10:00, 13/05/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Rương Thần Bí

SỰ KIỆN: Rương Thần Bí 13/05/2021

 SỰ KIỆN: Rương Thần Bí   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S127

Sự Kiện : Đua Top S127 08/05/2021

 Event : Đua Top Sever 127  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S127

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S127 08/05/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S127] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S127 Bleach Online ( 10:00, 08/05/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Thiên Thần Tướng

Sự Kiện : Thiên Thần Tướng 08/05/2021

 SỰ KIỆN: Thiên Thần Tướng   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S125

Sự Kiện : Đua Top S125 28/04/2021

 Event : Đua Top Sever 125  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S125

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S125 28/04/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S125] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S125 Bleach Online ( 10:00, 28/04/2021 ) Open

Xem thêm...

Miniclient