0976105837

Sự Kiện

Hướng Dẫn Tải Mini Client

Hướng Dẫn Tải Mini Client 31/12/2020

Hướng Dẫn Tải Mini Client để vào game cho Máy Tính    Xin chào quý chiến binh ! - Sau ngày 31-12-2020, Flash

Xem thêm...

Thống Kê : Top Nạp Liên Sever

Thống Kê : Top Nạp Liên Sever 30/12/2020

 Event Noel : Đua Top Liên Sever    Thời Gian sự Kiện từ : 19/12 đến 28/112 Thời Gian Phát Thưởng : 14h00  ngày

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 101

Sự Kiện : Đua Top Sever 101 23/12/2020

 Event : Đua Top Sever 101  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S101

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S101 23/12/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S101] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S101 Bleach Online ( 10:00, 24/12/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Merry Christmas

SỰ KIỆN: Merry Christmas 23/12/2020

 SỰ KIỆN: Merry Christmas   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Event Noel : Đua Top Liên Sever 

Event Noel : Đua Top Liên Sever  18/12/2020

 Event Noel : Đua Top Liên Sever    Thời Gian sự Kiện từ : 19/12 đến 28/112 Thời Gian Phát Thưởng : 14h00  ngày

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 100

Sự Kiện : Đua Top Sever 100 18/12/2020

 Event : Đua Top Sever 100  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S100

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S100 18/12/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S100] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S100 Bleach Online ( 10:00, 19/12/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : Siêu Tướng Mùa Noel

Sự Kiện : Siêu Tướng Mùa Noel 18/12/2020

 SỰ KIỆN: Siêu Tướng Mùa Noel   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S99

Sự Kiện : Đua Top S99 13/12/2020

 Event : Đua Top Sever 99  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S99

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S99 13/12/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S99] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S99 Bleach Online ( 10:00, 14/12/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : Open Sever 99

Sự Kiện : Open Sever 99 13/12/2020

 SỰ KIỆN: Open Sever 99   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient