0976105837

Sự Kiện

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật 22/09/2021

Các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Chính sách

Xem thêm...

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng 01/05/2020

1. Giới Thiệu 1.1 Bleach Online Web (“BLEACH ONLINE” hoặc “Sản Phẩm”) là tên gọi chính thức của phiên bản

Xem thêm...

Chức năng Thần luyện

Chức năng Thần luyện 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, giới thiệu  Chức năng Thần luyện  giúp

Xem thêm...

Chức năng Săn linh hồn

Chức năng Săn linh hồn 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, giới thiệu  Chức năng Săn linh hồn  giúp

Xem thêm...

Chức năng Thần điện

Chức năng Thần điện 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, giới thiệu  Chức năng Thần Điện  giúp

Xem thêm...

Chức năng Hư Linh Vương

Chức năng Hư Linh Vương 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, giới thiệu  Chức năng Hư Linh Vương giúp

Xem thêm...

Chức năng Tháp Thử Thách

Chức năng Tháp Thử Thách 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, giới thiệu  Chức năng Tháp Thử Thách giúp

Xem thêm...

Hoạt động PVP đặc sắc của game

Hoạt động PVP đặc sắc của game 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết,giới thiệu hoạt động PVP  giúp người

Xem thêm...

Hệ thống Rèn

Hệ thống Rèn 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Rèn  giúp

Xem thêm...

Hệ thống Danh hiệu Và Thành Tựu

Hệ thống Danh hiệu Và Thành Tựu 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Thành Tựu và

Xem thêm...

Hệ thống điểm danh

Hệ thống điểm danh 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Điểm Danh hằng

Xem thêm...

Hệ Thống nhiệm vụ hằng ngày

Hệ Thống nhiệm vụ hằng ngày 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Nhiệm vụ hằng ngày giúp

Xem thêm...

  • 1
  • 2
Miniclient
Miniclient