0976105837

Chức năng Thần luyện

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, giới thiệu  Chức năng Thần luyện  giúp người chơi dễ dàng chơi game hơn. 

1.Giới thiệu chung 

Thần luyện là chức năng giúp người chơi kiếm nguyên liệu cường hóa thuộc tính trảm hồn đao, hư hóa trang bị, kiếm đá chuyển sinh. 

2.Nội dung : 

- Cấp 1 đã mở chức năng này 

3. Hướng dẫn 

- Để vào giao diện Thần luyện bạn làm như sau :

+  Nhấp vào biểu tượng Chiếu đấu - Thần luyện .

+ Kế tiếp là bạn phải thách đấu các thần luyện 

-Có nhiều cấp độ để bạn khiêu chiến, để nhận quà nhiều

- Chương thách thức thần điện 

- Nhận quà sau khi thắng 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

 
Miniclient
Miniclient