0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top 266

Sự Kiện : Đua Top 266 04/12/2023

 Event : Đua Top Sever 266  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S266

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S266 04/12/2023

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S266] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S263 Bleach Online ( 10:00, 04/12/2023 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 38

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 38 04/12/2023

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 38   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 263

Sự Kiện : Đua Top 263 10/11/2023

 Event : Đua Top Sever 263  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S263

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S263 10/11/2023

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S263] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S263 Bleach Online ( 10:00, 10/11/2023 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Tích Nạp Rương Kho Báu 37

SỰ KIỆN: Tích Nạp Rương Kho Báu 37 10/11/2023

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 37   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 262

Sự Kiện : Đua Top 262 30/10/2023

 Event : Đua Top Sever 262  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S262

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S262 30/10/2023

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S262] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S262 Bleach Online ( 10:00, 30/10/2023 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Tích Nạp Rương Kho Báu 36

SỰ KIỆN: Tích Nạp Rương Kho Báu 36 30/10/2023

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 36   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S261

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S261 25/10/2023

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S261] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S261 Bleach Online ( 10:00, 25/10/2023 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 35

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 35 25/10/2023

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 35   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 260

Sự Kiện : Đua Top 260 20/10/2023

 Event : Đua Top Sever 260  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient