0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S149

Sự Kiện : Đua Top S149 20/09/2021

 Event : Đua Top Sever 149  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S149

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S149 20/09/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S149] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S149 Bleach Online ( 10:00, 20/09/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Trung Thu Mùa Dịch

Sự Kiện : Trung Thu Mùa Dịch 20/09/2021

 SỰ KIỆN : Trung Thu Mùa Dịch   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S147

Sự Kiện : Đua Top S147 10/09/2021

 Event : Đua Top Sever 147  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S147

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S147 10/09/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S147] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S147 Bleach Online ( 10:00, 10/09/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Chào mừng sever 147

Sự Kiện : Chào mừng sever 147 10/09/2021

 SỰ KIỆN : Chào mừng sever 147    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S145

Sự Kiện : Đua Top S145 31/08/2021

 Event : Đua Top Sever 145  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S145

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S145 31/08/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S145] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S145 Bleach Online ( 10:00, 31/08/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Mừng Sinh Nhật 4 Tuổi

SỰ KIỆN : Mừng Sinh Nhật 4 Tuổi 31/08/2021

 SỰ KIỆN : Mừng Sinh Nhật 4 Tuổi    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S144

Sự Kiện : Đua Top S144 26/08/2021

 Event : Đua Top Sever 144  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S144

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S144 26/08/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S144] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S144 Bleach Online ( 10:00, 26/08/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 144

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 144 26/08/2021

 SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 144    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient