0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S170

Sự Kiện : Đua Top S170 19/01/2022

 Event : Đua Top Sever 170  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S170

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S170 19/01/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S170] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S170 Bleach Online ( 10:00, 19/01/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tử Thần Truyền Thuyết

SỰ KIỆN : Tử Thần Truyền Thuyết 19/01/2022

 SỰ KIỆN : Tử Thần Truyền Thuyết   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S169

Sự Kiện : Đua Top S169 14/01/2022

 Event : Đua Top Sever 169  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S169

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S169 14/01/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S169] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S169 Bleach Online ( 10:00, 14/01/2022 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Kho Báu Huyền Thoại

Sự Kiện : Kho Báu Huyền Thoại 14/01/2022

 SỰ KIỆN : Kho Báu Huyền Thoại   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S168

Sự Kiện : Đua Top S168 10/01/2022

 Event : Đua Top Sever 168  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S168

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S168 10/01/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S168] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S168 Bleach Online ( 10:00, 10/01/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Tướng Khủng

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Tướng Khủng 10/01/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Tướng Khủng   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S167

Sự Kiện : Đua Top S167 04/01/2022

 Event : Đua Top Sever 167  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S167

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S167 04/01/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S167] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S167 Bleach Online ( 10:00, 04/01/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Khởi Đầu Năm 2022

SỰ KIỆN : Khởi Đầu Năm 2022 04/01/2022

 SỰ KIỆN : Khởi Đầu Năm 2022   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient