0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S123

Sự Kiện : Đua Top S123 18/04/2021

 Event : Đua Top Sever 123  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S123

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S123 18/04/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S123] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S123 Bleach Online ( 10:00, 18/04/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 123

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 123 18/04/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 123  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S122

Sự Kiện : Đua Top S122 13/04/2021

 Event : Đua Top Sever 122  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S122

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S122 13/04/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S122] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S122 Bleach Online ( 10:00, 13/04/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 122

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 122 13/04/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 122  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S121

Sự Kiện : Đua Top S121 08/04/2021

 Event : Đua Top Sever 121  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S121

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S121 08/04/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S121] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S121 Bleach Online ( 10:00, 08/04/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 121

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 121 08/04/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 121  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S120

Sự Kiện : Đua Top S120 03/04/2021

 Event : Đua Top Sever 120  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S120

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S120 03/04/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S120] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S120 Bleach Online ( 10:00, 03/04/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Chào Mừng Sever 120

Sự Kiện : Chào Mừng Sever 120 03/04/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 120  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient