0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S198

Sự Kiện : Đua Top S198 05/07/2022

 Event : Đua Top Sever 198  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S198

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S198 05/07/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S198] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S198 Bleach Online ( 10:00, 05/07/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 11

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 11 05/07/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 11    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S197

Sự Kiện : Đua Top S197 29/06/2022

 Event : Đua Top Sever 197  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S197

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S197 29/06/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S197] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S197 Bleach Online ( 10:00, 29/06/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Tích Nạp Nhận Quà Khủng 10

SỰ KIỆN: Tích Nạp Nhận Quà Khủng 10 29/06/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 10    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S196

Sự Kiện : Đua Top S196 24/06/2022

 Event : Đua Top Sever 196  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S196

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S196 24/06/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S196] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S196 Bleach Online ( 10:00, 24/06/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 9

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 9 24/06/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 9    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S195

Sự Kiện : Đua Top S195 20/06/2022

 Event : Đua Top Sever 195  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S195

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S195 20/06/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S195] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S195 Bleach Online ( 10:00, 20/06/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Tích Nạp Nhận Quà Khủng 8

SỰ KIỆN: Tích Nạp Nhận Quà Khủng 8 20/06/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 8    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient