0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S226

Sự Kiện : Đua Top S226 09/01/2023

 Event : Đua Top Sever 226  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S226

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S226 09/01/2023

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S226] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S226 Bleach Online ( 10:00, 09/01/2023 ) Open

Xem thêm...

SỰ Kiện : Tích Nạp Rương Kho Báu 9

SỰ Kiện : Tích Nạp Rương Kho Báu 9 09/01/2023

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 9   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S225

Sự Kiện : Đua Top S225 29/12/2022

 Event : Đua Top Sever 225  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S225

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S225 29/12/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S225] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S225 Bleach Online ( 10:00, 29/12/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Tích Nạp Rương Kho Báu 8

SỰ KIỆN: Tích Nạp Rương Kho Báu 8 29/12/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 8   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 223

Sự Kiện : Đua Top 223 14/12/2022

 Event : Đua Top Sever 223  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S223

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S223 14/12/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S223] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S223 Bleach Online ( 10:00, 14/12/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 7

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 7 14/12/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 7   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 221

Sự Kiện : Đua Top 221 04/12/2022

 Event : Đua Top Sever 221  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S221

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S221 04/12/2022

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S221] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S220 Bleach Online ( 10:00, 04/12/2022 ) Open

Xem thêm...

SỰ Kiện : Tích Nạp Rương Kho Báu 6

SỰ Kiện : Tích Nạp Rương Kho Báu 6 04/12/2022

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 6   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient