0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S117

Sự Kiện : Đua Top S117 19/03/2021

 Event : Đua Top Sever 117  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S117

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S117 19/03/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S117] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S117 Bleach Online ( 10:00, 19/03/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện: Rương Kho Báu

Sự Kiện: Rương Kho Báu 19/03/2021

 SỰ KIỆN: Rương Kho Báu  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S114

Sự Kiện : Đua Top S114 04/03/2021

 Event : Đua Top Sever 114  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S114

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S114 04/03/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S114] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S114 Bleach Online ( 10:00, 04/03/2021 ) Open

Xem thêm...

Chào Mừng Sever 114

Chào Mừng Sever 114 04/03/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 114  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S113

Sự Kiện : Đua Top S113 28/02/2021

 Event : Đua Top Sever 113  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S113

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S113 28/02/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S113] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S113 Bleach Online ( 10:00, 28/2/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Chào Mừng Sever 113

Sự Kiện : Chào Mừng Sever 113 28/02/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 113  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S112

Sự Kiện : Đua Top S112 22/02/2021

 Event : Đua Top Sever 112  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S112

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S112 22/02/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S112] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S112 Bleach Online ( 10:00, 22/2/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện: Combo Siêu Đăng

Sự Kiện: Combo Siêu Đăng 22/02/2021

 SỰ KIỆN: Combo Siêu Đăng  Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient