0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 8

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 8 30/05/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 8   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 294

Sự Kiện : Đua Top 294 27/05/2024

 Event : Đua Top Sever 294  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S294

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S294 27/05/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S294] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S294 Bleach Online ( 10:00, 26/05/2024 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 7

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 7 27/05/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 7   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 293

Sự Kiện : Đua Top 293 20/05/2024

 Event : Đua Top Sever 293  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S293

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S293 20/05/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S293] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S293 Bleach Online ( 10:00, 20/05/2024 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 6

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 6 20/05/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 6   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 291

Sự Kiện : Đua Top 291 10/05/2024

 Event : Đua Top Sever 291  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S291

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S291 10/05/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S291] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S291 Bleach Online ( 10:00, 10/05/2024 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 5

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 5 10/05/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 5   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 290

Sự Kiện : Đua Top 290 05/05/2024

 Event : Đua Top Sever 290  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S290

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S290 05/05/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S290] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S290 Bleach Online ( 10:00, 05/05/2024 ) Open

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient