0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S96

Sự Kiện : Đua Top S96 23/11/2020

 Event : Đua Top Sever 96  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S96

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S96 27/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S96]   Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S96 Bleach Online ( 10:00,

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chao Mừng Sever 96

SỰ KIỆN: Chao Mừng Sever 96 27/11/2020

 SỰ KIỆN: Chao Mừng Sever 96   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S95

Sự Kiện : Đua Top S95 18/11/2020

 Event : Đua Top Sever 95  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S95

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S95 18/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S95] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S95 Bleach Online ( 10:00, 19/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chao Mừng 20-11

SỰ KIỆN: Chao Mừng 20-11 18/11/2020

 SỰ KIỆN: Chao Mừng 20-11   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

 Sự Kiện : Đua Top S94

Sự Kiện : Đua Top S94 13/11/2020

 Event : Đua Top Sever 94  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S94

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S94 13/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S94] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S94 Bleach Online ( 10:00, 14/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 94

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 94 13/11/2020

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 94   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S93

Sự Kiện : Đua Top S93 08/11/2020

 Event : Đua Top Sever 93  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S93

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S93 08/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S93] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S93 Bleach Online ( 10:00, 09/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 93

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 93 08/11/2020

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 93   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...