0976105837

Sự Kiện

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 53

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 53 10/04/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 53   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 284

Sự Kiện : Đua Top 284 05/04/2024

 Event : Đua Top Sever 284  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S284

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S284 05/04/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S284] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S285 Bleach Online ( 10:00, 20/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 52

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 52 05/04/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 52   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 50

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 50 02/04/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 51   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 283

Sự Kiện : Đua Top 283 25/03/2024

 Event : Đua Top Sever 283  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S283

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S283 25/03/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S283] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S283 Bleach Online ( 10:00, 20/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 50

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 50 25/03/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 50   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 282

Sự Kiện : Đua Top 282 20/03/2024

 Event : Đua Top Sever 282  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S282

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S282 20/03/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S282] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S282 Bleach Online ( 10:00, 20/03/2024 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 49

SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 49 25/03/2024

 SỰ KIỆN : Tích Nạp Rương Kho Báu 49   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 281

Sự Kiện : Đua Top 281 15/03/2024

 Event : Đua Top Sever 281  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient