0976105837

Sự Kiện

 Sự Kiện : Đua Top S94

Sự Kiện : Đua Top S94 13/11/2020

 Event : Đua Top Sever 94  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S94

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S94 13/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S94] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S94 Bleach Online ( 10:00, 14/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 94

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 94 13/11/2020

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 94   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S93

Sự Kiện : Đua Top S93 08/11/2020

 Event : Đua Top Sever 93  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S93

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S93 08/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S93] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S93 Bleach Online ( 10:00, 09/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 93

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 93 08/11/2020

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 93   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S92

Sự Kiện : Đua Top S92 03/11/2020

 Event : Đua Top Sever 92  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S92

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S92 03/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S92] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S92 Bleach Online ( 10:00, 04/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Tháng 11

SỰ KIỆN: Chào Mừng Tháng 11 03/11/2020

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Tháng 11   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S91

Sự Kiện : Đua Top S91 29/10/2020

 Event : Đua Top Sever 91  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S91

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S91 29/10/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S91] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S91 Bleach Online ( 10:00, 30/10/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Kẹo Hay Ghẹo

SỰ KIỆN: Kẹo Hay Ghẹo 29/10/2020

 SỰ KIỆN: Kẹo Hay Ghẹo   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient