0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S106

Sự Kiện : Đua Top S106 23/01/2021

 Event : Đua Top Sever 106  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S106

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S106 23/01/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S106] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S106 Bleach Online ( 10:00, 23/1/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng S106

SỰ KIỆN: Chào Mừng S106 23/01/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng S106    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S104

Sự Kiện : Đua Top S104 13/01/2021

 Event : Đua Top Sever 104  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S104

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S104 13/01/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S104] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S104 Bleach Online ( 10:00, 13/1/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng S104

SỰ KIỆN: Chào Mừng S104 13/01/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng S104    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S103

Sự Kiện : Đua Top S103 08/01/2021

 Event : Đua Top Sever 103  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S103

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S103 08/01/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S103] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S103 Bleach Online ( 10:00, 8/1/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Kho Báu Bleach

SỰ KIỆN: Kho Báu Bleach 08/01/2021

 SỰ KIỆN: Kho Báu Bleach    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S102

Sự Kiện : Đua Top S102 03/01/2021

 Event : Đua Top Sever 102  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S102

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S102 03/01/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S102] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S102 Bleach Online ( 10:00, 3/1/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Happy New Year

SỰ KIỆN: Happy New Year 03/01/2021

 SỰ KIỆN: Happy New Year    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient