0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 4

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 4 05/05/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 4   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 289

Sự Kiện : Đua Top 289 03/05/2024

 Event : Đua Top Sever 289  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S289

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S289 30/04/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S289] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S288 Bleach Online ( 10:00, 30/04/2024 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 3

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 3 30/04/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 3   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 288

Sự Kiện : Đua Top 288 25/04/2024

 Event : Đua Top Sever 288  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S288

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S288 25/04/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S288] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S288 Bleach Online ( 10:00, 25/04/2024 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 2

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 2 25/04/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 2   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 286

Sự Kiện : Đua Top 286 15/04/2024

 Event : Đua Top Sever 286  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S286

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S286 15/04/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S286] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S286 Bleach Online ( 10:00, 15/04/2024 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 1

Sự Kiện : Tử Thần Trở Lại 1 15/04/2024

 SỰ KIỆN : Tử Thần Trở Lại 1   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi , Bankai

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top 285

Sự Kiện : Đua Top 285 10/04/2024

 Event : Đua Top Sever 285  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S285

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S285 10/04/2024

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S285] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S285 Bleach Online ( 10:00, 10/04/2024 ) Open

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient