0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top S145

Sự Kiện : Đua Top S145 31/08/2021

 Event : Đua Top Sever 145  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S145

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S145 31/08/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S145] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S145 Bleach Online ( 10:00, 31/08/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Mừng Sinh Nhật 4 Tuổi

SỰ KIỆN : Mừng Sinh Nhật 4 Tuổi 31/08/2021

 SỰ KIỆN : Mừng Sinh Nhật 4 Tuổi    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S144

Sự Kiện : Đua Top S144 26/08/2021

 Event : Đua Top Sever 144  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S144

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S144 26/08/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S144] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S144 Bleach Online ( 10:00, 26/08/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 144

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 144 26/08/2021

 SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 144    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S142

Sự Kiện : Đua Top S142 16/08/2021

 Event : Đua Top Sever 142  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S142

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S142 16/08/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S142] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S142 Bleach Online ( 10:00, 16/08/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 142

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 142 16/08/2021

 SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 142    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S140

Sự Kiện : Đua Top S140 06/08/2021

 Event : Đua Top Sever 140  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S140

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S140 06/08/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S140] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S140 Bleach Online ( 10:00, 06/08/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 140

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 140 06/08/2021

 SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 140    Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient