0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top Sever 98

Sự Kiện : Đua Top Sever 98 08/12/2020

 Event : Đua Top Sever 98  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S98

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S98 08/12/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S98] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S98 Bleach Online ( 10:00, 09/12/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Tử Thần Chào Đón Noel Đến Gần

SỰ KIỆN: Tử Thần Chào Đón Noel Đến Gần 08/12/2020

 SỰ KIỆN: Tử Thần Chào Đón Noel Đến Gần   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 97

Sự Kiện : Đua Top Sever 97 03/12/2020

 Event : Đua Top Sever 97  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S97

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S97 03/12/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S97]   Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S97 Bleach Online ( 10:00,

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chao Mừng Tháng 12

SỰ KIỆN: Chao Mừng Tháng 12 03/12/2020

 SỰ KIỆN: Chao Mừng Tháng 12   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S96

Sự Kiện : Đua Top S96 23/11/2020

 Event : Đua Top Sever 96  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S96

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S96 27/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S96]   Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S96 Bleach Online ( 10:00,

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chao Mừng Sever 96

SỰ KIỆN: Chao Mừng Sever 96 27/11/2020

 SỰ KIỆN: Chao Mừng Sever 96   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S95

Sự Kiện : Đua Top S95 18/11/2020

 Event : Đua Top Sever 95  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S95

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S95 18/11/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S95] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S95 Bleach Online ( 10:00, 19/11/2020

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chao Mừng 20-11

SỰ KIỆN: Chao Mừng 20-11 18/11/2020

 SỰ KIỆN: Chao Mừng 20-11   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Miniclient