0976105837

Sự Kiện

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 132

SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 132 17/06/2021

 SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 132   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S131

Sự Kiện : Đua Top S131 07/06/2021

 Event : Đua Top Sever 131  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S131

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S131 07/06/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S131] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S131 Bleach Online ( 10:00, 7/6/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Chào Mừng Sever 131

Sự Kiện : Chào Mừng Sever 131 07/06/2021

 SỰ KIỆN : Chào Mừng Sever 131   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S130

Sự Kiện : Đua Top S130 02/06/2021

 Event : Đua Top Sever 130  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S130

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S130 02/06/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S130] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S130 Bleach Online ( 10:00, 2/6/2021 ) Open

Xem thêm...

Sự Kiện : Quốc Tế Thiếu Nhi

Sự Kiện : Quốc Tế Thiếu Nhi 02/06/2021

 SỰ KIỆN: Quốc Tế Thiếu Nhi   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S129

Sự Kiện : Đua Top S129 18/05/2021

 Event : Đua Top Sever 129  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S129

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S129 18/05/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S129] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S129 Bleach Online ( 10:00, 18/05/2021 ) Open

Xem thêm...

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 129

SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 129 18/05/2021

 SỰ KIỆN: Chào Mừng Sever 129   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S128

Sự Kiện : Đua Top S128 13/05/2021

 Event : Đua Top Sever 128  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S128

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S128 13/05/2021

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S128] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S128 Bleach Online ( 10:00, 13/05/2021 ) Open

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient