0976105837

Sự Kiện

Thống Kê : Top Sever 76

Thống Kê : Top Sever 76 19/08/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top S77

Sự Kiện : Đua Top S77 15/08/2020

 Event : Đua Top Sever 77  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

 Khai Mở Máy Chủ : Bleach S77

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S77 15/08/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S77] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S77 Bleach Online ( 10:00, 16/08/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : Nạp 4M Full Meta

Sự Kiện : Nạp 4M Full Meta 15/08/2020

 SỰ KIỆN: Nạp 4M Full Meta   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Thống Kê : Top Sever 75

Thống Kê : Top Sever 75 13/08/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 76

Sự Kiện : Đua Top Sever 76 14/08/2020

 Event : Đua Top Sever 76  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S76

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S76 10/08/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S76] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S76 Bleach Online ( 10:00, 11/08/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : Nạp Là Tặng

Sự Kiện : Nạp Là Tặng 15/08/2020

 SỰ KIỆN: Nạp Là Tặng   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Thống Kê : Top Sever 74

Thống Kê : Top Sever 74 10/08/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Sự Kiện Hot : Đua Top Liên Sever

Sự Kiện Hot : Đua Top Liên Sever 18/08/2020

 Event Đặt Biệt : Đua Top Liên Sever    Thời Gian sự Kiện từ : 06/08 đến 15/08 Thời Gian Phát Thưởng : 10h am  ngày

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 75

Sự Kiện : Đua Top Sever 75 10/08/2020

 Event : Đua Top Sever 75   SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S75

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S75 05/08/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S75] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S75 Bleach Online ( 10:00, 06/08/2020

Xem thêm...