0976105837

Hệ Thống nhiệm vụ hằng ngày

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Nhiệm vụ hằng ngày giúp người chơi dễ dàng chơi game hơn. 

1.Giới thiệu chung 

Nhiệm vụ hằng ngày giúp người chơi kiếm được nhiều vật phẩm nếu hoàn thành điểm tích lũy , điểm càng cao thì quà nhận càng nhiều. 

2.Nội dung : 

- Nhiệm vụ hằng ngày có thể đổi đạo cụ , túi bạc, luyện linh đan, bảo rương.

3. Hướng dẫn 

- Để vào giao diện Nhiệm vụ bạn làm như sau :

+  Nhấp vào biểu tượng Hằng ngày- Nhiệm vụ .

+ Kế tiếp vào giao diện Nhiệm vụ  , bạn có thể làm nhiệm hằng ngày để nhận điểm tích lũy.

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

 
Miniclient
Miniclient