0976105837

Hệ thống Danh hiệu Và Thành Tựu

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Thành Tựu và Danh Hiệu  giúp người chơi dễ dàng chơi game hơn. 

1.Giới thiệu chung 

Thành tựu giúp người chơi nhận được vật phẩm và nếu đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được Trảm hồn đao . Còn danh hiệu tùy vào thành tựu bạn làm mà có được danh hiệu.

2.Nội dung : 

- Hệ thống thành tựu và danh hiệu rất là phong phú . Gồm 138 thành tựu cần đạt được và 106 danh hiệu

3. Hướng dẫn 

- Để vào giao diện Thành tựu  bạn làm như sau :

+  Nhấp vào biểu tượng Hằng ngày- Thành tựu.

+ Kế tiếp vào giao diện thành tựu , ở đây chỉ cần bạn làm đủ điều kiện là nhận được vật phẩm 

+ Ngoài ra, nếu bạn làm đủ điều kiện thành tựu đặt biệt bạn sẽ nhận đc 1 Đồ giám .

- Để vào giao diện danh hiệu , bạn bấm vào Danh sách  để vào Danh hiệu. Danh hiệu có thể tăng thuộc tính người chơi .

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

 
Miniclient
Miniclient