0976105837

Tin Tức

GIẢM GIÁ 70% BÁ VƯƠNG GINJO SSS+ Ngày 27/06/2019

[ MÁY CHỦ ĐẶC BIỆT BLEACH S45 ] [ GIẢM GIÁ 70% BÁ VƯƠNG GINJO SSS+...

Xem thêm...

Khai mở máy chủ S42 Ngày 28/05/2019

                  KHAI MỞ MÁY CHỦ BLEACH...

Xem thêm...

Khai mở S41 - 10H sáng - 04/05/2019 Ngày 03/05/2019

                 KHAI MỞ MÁY CHỦ BLEACH...

Xem thêm...

Tử thần xuất hiện - Sống hay Chết ? Ngày 23/04/2019

Sự kiện: TỬ THẦN Askin Nakk Le Vaar XUẤT HIỆN! Thời gian sự...

Xem thêm...

Askin Nakk Le Vaar xuất chúng Ngày 18/04/2019

                  KHAI MỞ MÁY CHỦ BLEACH...

Xem thêm...

Chuỗi sự kiện vàng: Moe Shishigawara Ngày 03/04/2019

                KHAI MỞ MÁY CHỦ BLEACH...

Xem thêm...

Khai mở máy chủ S38 ( Ngày 20/03/2019 ) Ngày 20/03/2019

Chính thức khai mở máy chủ S38 ! 10:00 Sáng - Ngày...

Xem thêm...