0976105837

Tặng "Shinso Gin - Trị giá 600k" sau 3 ngày ra mắt game

- Sau 3 ngày game ra mắt, sẽ tặng "Shinso Gin - Trị giá 600k". Những tài khoản tạo và chơi game trong 3 đầu khi game ra mắt sẽ nhận được qua hộp thư trong game lúc 24:00 khuya cùng ngày. (Ví dụ ngày 17/08 ra game, người chơi tạo tài khoản chơi game. Đến 24:00, ngày 20/08, hệ thống sẽ phát quà qua hộp thư ingame". Những tài khoản đăng ký vào game sau khi hệ thống phát quà sẽ không được nhận).

- Hình thức: Phát qua hộp thư ingame.

 

BQT kính bút

Miniclient
Miniclient