0976105837

Sự Kiện

Mẹo chơi game trên Mobile

Mẹo chơi game trên Mobile 03/05/2020

Như bạn đã biết, BLEACH TỐC CHIẾN - là 1 sản phẩm được sản xuất phục vụ cho hệ máy PC, tuy nhiên người chơi

Xem thêm...

Hướng dẫn tăng lực chiến

Hướng dẫn tăng lực chiến 13/08/2018

- Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là  hướng dẫn các

Xem thêm...

Hướng dẫn người chơi lên cấp nhanh

Hướng dẫn người chơi lên cấp nhanh 13/08/2018

 Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là  hướng dẫn cách

Xem thêm...

Hệ thống VIP của game

Hệ thống VIP của game 13/08/2018

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là giới thiệu hệ thống vip

Xem thêm...

Hướng dẫn nhận quà lịch luyện

Hướng dẫn nhận quà lịch luyện 13/08/2018

      Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là  hướng

Xem thêm...

Hướng dẫn nhận phúc lợi

Hướng dẫn nhận phúc lợi 13/08/2018

      Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là  hướng

Xem thêm...

Hệ thống hướng dẫn người chơi

Hệ thống hướng dẫn người chơi 13/08/2018

      Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là Hệ thống

Xem thêm...

Hệ thống hướng dẫn tăng lực chiến

Hệ thống hướng dẫn tăng lực chiến 13/08/2018

      Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là hướng

Xem thêm...

Tối ưu game không bị lag

Tối ưu game không bị lag 13/08/2018

      Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là hướng

Xem thêm...

Hướng dẫn nhập Code

Hướng dẫn nhập Code 13/08/2018

      Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là hướng

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient