0976105837

Hướng dẫn nhận phúc lợi

     

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sau đây là  hướng dẫn nhận phúc lợi người chơi cho các bạn chơi game có thể bị lag

- Các bạn chọn biểu tượng Hằng ngày -  Phúc lợi để vào giao diện Phúc lợi mỗi ngày nha.

- Bên dưới là những hoạt động mà do bạn bận không tham gia được, bạn có thể tìm lại kinh nghiệm và bạc 

- Đây là phúc lợi nhận được hằng ngày của người chơi 

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

     
Miniclient