0976105837

Tử thần xuất hiện - Sống hay Chết ?

Sự kiện: TỬ THẦN Askin Nakk Le Vaar XUẤT HIỆN!

Thời gian sự kiện: 24/04/2019 đến 28/04/2019

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt.

Nay BQT quyết định tung event "TỬ THẦN Askin Nakk Le Vaar" Cực sốt cho anh em luôn nhé.

 

Chúc cả nhà chơi game vui vẻ:

Facebook: https://www.facebook.com/gamebleachonline/

Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bleachonlinevietnam

Miniclient