0976105837

Thần chết - Yachiru nhỏ nhắn

     

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, nơi hội tụ nhiều thần chết trong truyện manga , sau đây là giới thiệu thần chết Yachiru nhỏ nhắn

- Thiên phú : Kiếm Thú (Dựa vào tỷ lệ tăng nhanh nhẹn và sức mạnh  thiên sinh có 10% xác suất miễn sát thương )
- Kỹ năng : Đừng Phiền Ta (Tất công toàn địch hệ số 120%, giảm 75% trị thương toàn địch 2 hiệp  ,2 địch sẽ bị tước vũ khí trong 1 hiệp và hồi nộ 100 cho bản thân.).
- Tên skill : Chung cực nguyệt nha.
- Nội dung skill thực thể : Lượt 1,4,7 công địch hàng sau , hệ số tăng 18%, tăng phe ta hàng giữa 18% sát thương, 12% tốc độ 3 lượt.
--

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

     
Miniclient