0976105837

Thần chết - Nhân Ảnh Komamura

     

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, nơi hội tụ nhiều thần chết trong truyện manga , sau đây là giới thiệu thần chết Nhân Ảnh Komamura

- Thiên phú : NHân Hóa ( Thiên sinh có 20% phòng ngự,20% thể lực, 20% xác xuất miễn thương )
- Kỹ năng : Daojdn y  ( Sát thương , viện hộ của toàn quân ta tăng 30% trong 1 hiệp ,Bản thân hồi 50 nộ ). 
- Tên skill : Chung cực nguyệt nha.
- Nội dung skill thực thể : Lượt 1,4,7 công địch hàng sau , hệ số tăng 18%, tăng phe ta hàng giữa 18% sát thương, 12% tốc độ 3 lượt.
--

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

     
Miniclient