0976105837

Thần chết - Muken Aizen

     

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, nơi hội tụ nhiều thần chết trong truyện manga , sau đây là giới thiệu thần chết Muken Aizen

- Thiên phú : Hogyouku  (Dựa vào tỷ lệ tăng sức mạnh và có sát thương lớn thiên sinh có 25% thể lực )
- Kỹ năng : Hắc Quan (Tất công toàn địch hệ số 220%, giảm 20% tốc độ toàn địch 1 hiệp, ngẫu nhiêu tăng 70 nộ cho 1 đồng đội, tỷ lệ miễn thương cho bản thân 20% 1 hiệp.).
- Tên skill : Chung cực nguyệt nha.
- Nội dung skill thực thể : Lượt 1,4,7 công địch hàng sau , hệ số tăng 18%, tăng phe ta hàng giữa 18% sát thương, 12% tốc độ 3 lượt.
--

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

     
Miniclient
Miniclient