0976105837

Thần chết - Kōga Kuchiki

     

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, nơi hội tụ nhiều thần chết trong truyện manga , sau đây là giới thiệu thần chết Kōga Kuchiki 

- Thiên phú : Huyễn Ngữ  (Dựa vào tỷ lệ tăng sức mạnh, nhanh nhẹn nhất định, thiên sinh có 20% xác suất sát thương )
- Kỹ năng : Tấn công toàn địch, hệ số 180% , giảm tiền trung quân 50 nộ, hậu quân hổn loạn 1 hiệp, hồi 75% nộ.
- Tên skill : Chung cực nguyệt nha.
- Nội dung skill thực thể : Lượt 1,4,7 công địch hàng sau , hệ số tăng 18%, tăng phe ta hàng giữa 18% sát thương, 12% tốc độ 3 lượt.
--

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

     
Miniclient