0976105837

Thần chết - Bambietta Basterbine

     

Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, nơi hội tụ nhiều thần chết trong truyện manga , sau đây là giới thiệu thần chết Bambietta Basterbine

- Thiên phú : Hoàn Thánh Thể  (Dựa vào tỷ lệ tăng nhanh nhẹn và trí lực thiên sinh có 15% xác suất sát thương )
- Kỹ năng : Miêu chiến Cơ (Tất công toàn địch hệ số 80%, giảm 150% né của toàn địch 1 hiệp , trung quân tăng 50% sát thương 1 hiệp.).
- Tên skill : Chung cực nguyệt nha.
- Nội dung skill thực thể : Lượt 1,4,7 công địch hàng sau , hệ số tăng 18%, tăng phe ta hàng giữa 18% sát thương, 12% tốc độ 3 lượt.
--

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

     
Miniclient
Miniclient