0976105837

Sự kiện nhận Lễ Bao mở Server

 Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn nhận lễ bao Server

- Bước 1 : Chọn biểu tượng Lãnh lễ bao -> chọn LB mở Server

- Bước 2 : Nhấp vào " Lãnh " 

- Bước 3 :  Vào túi để nhận quà. 

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

 
Miniclient