0976105837

Sự Kiện : Đua Top Nạp Liên Sever

 Event Đặt Biệt : Đua Top Liên Sever 

  Thời Gian sự Kiện từ : 30/09 đến 9/10

Thời Gian Phát Thưởng : 14h00  ngày 11/10

Cách nhận thưởng : khi kết thúc sự kiện các bạn có tên trên top nhấn tin cho AD theo link : https://www.facebook.com/gamebleachonline/inbox/

Trong thời gian sự kiện ad sẽ tổng kết tất cả các player nạp thẻ và công bố sau khi kết thúc sự kiện 

Phần thưởng Top 1 

Top Phần Thưởng Số lương

 

 

1

Ngọc 12 2
Hạo Bảo Cụ 13 2
Bảo Cụ Năng Cấp Phù 100
Mảnh Tuyệt Chiêu 10.000
Mảnh Pét Gank 300
ashuchi 1.000
set Lv 100 2
Chọn Quà trên Wed  3tr

Phần thưởng Top 2

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

2

Ngọc 12 1
Hạo Bảo Cụ 12 2
Bảo Cụ Năng Cấp Phù 100
Mảnh Tuyệt Chiêu 8.000
Mảnh Pét Gank 200
ashuchi 8000
set Lv 100 2
Chọn Quà Trên Wed 2tr

Phần thưởng Top 3

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

3

Ngọc 11 2
Hạo Bảo Cụ 12 1
Bảo Cụ Năng Cấp Phù 100
Mảnh Tuyệt Chiêu 5.000
Mảnh Pét Gank 100
ashuchi 500
set Lv 100 2
Chọn Quà Trên Wed 1tr5

Phần thưởng Top 4-5

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

4-5

Ngọc 10 2
Hạo Bảo Cụ 11 1
Bảo Cụ Năng Cấp Phù 100
Mảnh Tuyệt Chiêu 3.000
Mảnh Pét Gank 50
ashuchi 300
set Lv 100 1
Chọn Quà Trên Wed 500k

Phần thưởng Top 6-10

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

6-10

Ngọc 10 2
Hạo Bảo Cụ 10 1
Bảo Cụ Năng Cấp Phù 100
Mảnh Tuyệt Chiêu 2.000
Mảnh Pét Gank 50
ashuchi 300
set Lv 100 1
Chọn Quà Trên Wed  100k

Link event: https://bleachvn.com/su-kien-trung-thu-cua-tu-than

Tặng Full 15 CODE VIP: https://bleachvn.com/gift-code

Các Thần Chết có thắc mắc về thông tin các sự kiện vui lòng inbox về fanpage nhé

https://www.facebook.com/gamebleachonline/inbox/