0976105837

Sự Kiện : Đua Top 301

 Event : Đua Top Sever 301

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever  

  Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt cấp độ cao nhất sẽ được nhận phần thưởng đua Top LvL ( Cách nhận inbox qua AD )

Phần thưởng Top 1 

Top Vật Phẩm Số Lượng

 

1

Túi bạc Cao Cấp 500
Hộp Ngọc 8 10
Rương tài quý 200
Mảnh pet Granz 200

Phần thưởng Top 2 

Top Vật Phẩm Số Lượng

 

2

Túi bạc Cao Cấp 400
Hộp Ngọc 8 6
Rương tài quý 150
Mảnh pet Granz 150

Phần thưởng Top 3 

Top Vật Phẩm Số Lượng

 

3

Túi bạc Cao Cấp 300
Hộp Ngọc 8 4
Rương tài quý 100
Mảnh pet Granz 100

Phần thưởng Top 4-5 

Top Vật Phẩm Số Lượng

 

4-5

Túi bạc Cao Cấp 200
Hộp Ngọc 6 4
Rương tài quý 50
Mảnh pet Granz 50

Phần thưởng Top 6-10

Top Vật Phẩm Số Lượng

 

6-10

Túi bạc Cao Cấp 200
Hộp Ngọc 6 2
Rương tài quý 20
Mảnh pet Granz 20

 SỰ KIỆN: Đua Top Lực Chiến   

  Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt Lực Chiến Cao nhất và đủ điều kiện sẽ được nhận các phần thưởng cực kỳ hấp dẩn ( Cách nhận quà Ib qua AD )

Phần thưởng Top 1 ( Lực Chiến Ít Nhất phải 2,000,000 để được xếp Hạng này )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

1

Túi Bạc Cao Cấp 500
Luyện Linh Đơn 500
Lễ Kim 20.000
Blood War Mayuri ( Siêu Tướng Lv 159 ) 1
Danh Vọng 50.000
Ảo Nghĩa : 20

          

Phần thưởng Top 2 ( Lực Chiến Ít Nhất phải 1,500,000 để được xếp Hạng này )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

2

Túi Bạc Cao Cấp 400
Luyện Linh Đơn 400
Lễ Kim 10.000
MuKen Aizen(Tướng Cam SSS) 1
Danh Vọng 30.000
Ảo Nghĩa : 150.000

Phần thưởng Top 3 ( Lực Chiến Ít Nhất phải 1,000,000 để được xếp Hạng này )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

 

3

Túi Bạc Cao Cấp 300
Luyện Linh Đơn 300
Lễ Kim 5.000
Ishida (tướng Cam SSS) 1
Danh Vọng 20.000
Ảo Nghĩa : 100.000

Phần thưởng Top 4-5 ( Lực Chiến Ít Nhất phải 500,000 để được xếp Hạng này )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

4-5

Túi Bạc Cao Cấp 200
Luyện Linh Đơn 200
Lễ Kim 3.000
Danh Vọng 10.000
Ảo Nghĩa : 50.000

Phần thưởng Top 6-10

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

6-10

Túi Bạc Cao Cấp 100
Luyện Linh Đơn 100
Lễ Kim 2.000
Danh Vọng 5.000
Ảo Nghĩa : 30.000

 SỰ KIỆN: Đua Top Nạp    

  Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player Đạt  Mốc Nạp Cao nhất và đủ điều kiện sẽ được nhận các phần thưởng cực kỳ hấp dẩn ( Cách nhận quà Ib qua AD )

Phần thưởng Top 1 ( Gold nạp ít Nhất : 50,000 để xếp hạng này ) ( không tính Refund )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

1

Mảnh Tuyệt Chiêu 10.000
Mảnh cải tạo 5.000
Hộp Ngọc 10 20
Tướng Blood War Harribel 1

Phần thưởng Top 2 ( Gold nạp ít Nhất : 40,000 để xếp hạng này ) ( không tính Refund )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

2

Mảnh Tuyệt Chiêu 8.000
Mảnh cải tạo 4.000
Hộp Ngọc 10 15
Blood War Nell 1

Phần thưởng Top 3 ( Gold nạp ít Nhất : 20,000 để xếp hạng này ) ( không tính Refund )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

3

Mảnh Tuyệt Chiêu 6.000
Mảnh cải tạo 3.000
Hộp Ngọc 8 15
Kugo Ginjo ( Tank Mạnh Nhất ) 1

Phần thưởng Top 4-5 ( Gold nạp ít Nhất : 10,000 để xếp hạng này ) ( không tính Refund )

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

4-5

Mảnh Tuyệt Chiêu 4.000
Mảnh cải tạo 2.000
Hộp Ngọc 8 10
Bankai Genryusai & Shin Daiguren Toshiro : ( Siêu Combo Lửa Và Băng ) 1

 

Phần thưởng Top 6-10 

Top Phần Thưởng Số Lượng

 

6-10

Mảnh Tuyệt Chiêu 1.000
Mảnh cải tạo 500
Hộp Ngọc 8 5

Link Mở Sever 9:https://bleachvn.com/khai-mo-may-chu-bleach-s301

Tặng Full 15 CODE VIP: https://bleachvn.com/gift-code

Các Thần Chết có thắc mắc về thông tin các sự kiện vui lòng inbox về fanpage nhé

https://www.facebook.com/gamebleachonline/inbox/

Miniclient
Miniclient