0976105837

Giới thiệu Chức năng Shutara Shop

Shutara shop là chức năng luyện trang bị từ cấp bình thường sang dạng thần khí, để luyện được người chơi cần có trang bị cấp 100 trở lên, và phải có nguyên liệu Asauchi.

1.Cách tìm nguyên liệu Asauchi : 

- Bạn sử dụng chức năng làm thuê để kiếm nguyên liệu . Mỗi ngày bạn sẽ có 1 lần làm thuê miễn phí và lần tiếp theo phải mua giá 150 vàng. 
- Khi làm thuê phải mất 1h để hoàn thành, còn bạn muốn làm nhanh thì dùng 20 vàng để hoàn tất .

- Sau khi làm thuê xong bạn sẽ nhận được nguyên liệu và 1 trong 3 nguyên liệu mảnh ràng buộc, mảnh tuyệt chiêu, mảnh cải tạo. 

2.Cách đúc thần khí :

Để đúc trang bị lên thần khí cần trang bị cấp 100 trở lên mới được .

3. Tiến giai phẩm chất thần khí ( tức là tiến giai lên màu vàng sang đỏ, rồi từ cấp thấp lên cấp cao hơn )

- Khi mà đúc lên thần khí thì trang bị sẽ trở về cấp 60 và phẩm chất sẽ là màu vàng. Để cho lên màu đỏ và cấp cao hơn bạn cần tiến giai thần khí. 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

Miniclient