0976105837

Đăng nhập 7 ngày nhận Ichigo


Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, sự kiện Đăng nhập 7 ngày nhận Ichigo, mang đến cơ hội sở hữu nhiều quà tặng hấp dẫn bất ngờ.

1. Giới thiệu chung

-Thời gian : 7 Ngày mở máy chủ

-Phạm vi : Tất cả máy chủ 

2. Nội dung sự kiện : 

-Chỉ cần hằng ngày người chơi , đăng nhập liên tục 7 ngày, mỗi ngày sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị

3. Phần thưởng :

- Ngày 1 :
Quà nhận được : Lực hành động x100, Danh vọng x 100, Luyện linh đan x2, Hồn x20, 3 Cấp túi bạc x20

- Ngày 2 :
Quà nhận được : Linh tử tím x30, Danh vọng x 200, 3 Cấp túi bạc x20, Linh phách x20, Rương tài quỷ x2

- Ngày 3 :
Quà nhận được : Ichigo vàng x1, Danh vọng x300, Luyện linh đan x3, Linh phách x3, 3 Túi bạc x20

- Ngày 4 :
Quà nhận được : Danh vọng x500, Tinh hạch x5, Rương tài quỷ x3, 3 Cấp túi bạc x20, Lam Tinh x3

- Ngày 5 :
Quà nhận được : Ngũ hình đầu đồ giám x 1, Tinh hạch x3, 4 túi cấp x20, Đá linh động x5, Tử tinh x5.

- Ngày 6 :
Quà nhận được : 3 giai hộp bảo cụ * 1, Tinh hạch x5, 4 Cấp túi bạc x30, Rương tài quỷ x5, Linh Tử Vàng x10.

- Ngày 7 :
Quà nhận được : 4 Cấp đá thể lực x5, Linh phách x5, 5 Cấp túi bạc x30, Linh tử vàng x 15, Luyện linh đan x5.

Chúc bạn chơi game vui vẻ !

Miniclient