0976105837

Sự Kiện

Shunko Sui-Feng SSS++ Sinh Tử Chiến

Shunko Sui-Feng SSS++ Sinh Tử Chiến 29/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Phách Jakka và Tướng Cam Raijin Yoruichi Tái Xuất

Phách Jakka và Tướng Cam Raijin Yoruichi Tái Xuất 24/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Sự kiện tuần 16: Tưng Bừng Ngày 20/11

Sự kiện tuần 16: Tưng Bừng Ngày 20/11 19/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Sự kiện tuần 15 Siêu Nóng Bỏng 15/11 đến 17/11

Sự kiện tuần 15 Siêu Nóng Bỏng 15/11 đến 17/11 14/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Thiên Thần Bambietta Basterbine SSS Hạ Phàm

Thiên Thần Bambietta Basterbine SSS Hạ Phàm 09/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Yhwach Sống hay Chết là do bạn ?

Yhwach Sống hay Chết là do bạn ? 04/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Halloween Hắc Ám cùng Ichigo Song Đao

Halloween Hắc Ám cùng Ichigo Song Đao 30/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Tuyệt phẩm HUY HOÀNG CHI VƯƠNG xuất thế

Tuyệt phẩm HUY HOÀNG CHI VƯƠNG xuất thế 25/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Thiên Hoa Cốt katenkyoukotsu ( SSS ) và Gentle Byakuya SSS

Thiên Hoa Cốt katenkyoukotsu ( SSS ) và Gentle Byakuya SSS 20/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung

Xem thêm...

Siêu Phẩm Vô Nguyệt SSS Tái Xuất

Siêu Phẩm Vô Nguyệt SSS Tái Xuất 15/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung event

Xem thêm...

Sự kiện VÀNG - MANG niềm vui

Sự kiện VÀNG - MANG niềm vui 10/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung event

Xem thêm...

Thần tướng tái xuất giá 4888 Vàng

Thần tướng tái xuất giá 4888 Vàng 05/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game ra mắt và phát triển rất tốt. Nay BQT quyết định tung event

Xem thêm...

Miniclient
Miniclient