0976105837

Sự Kiện

Sự Kiện : Đua Top Sever 85

Sự Kiện : Đua Top Sever 85 24/09/2020

 Event : Đua Top Sever 85  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S85

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S85 24/09/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S85] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S85 Bleach Online ( 10:00, 25/09/2020

Xem thêm...

Sự kiện: Bộ 3 Thần Quyền Lực

Sự kiện: Bộ 3 Thần Quyền Lực 24/09/2020

 SỰ KIỆN: Bộ 3 Thần Quyền Lực   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Thống Kê : Top Sever 83

Thống Kê : Top Sever 83 23/09/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 84

Sự Kiện : Đua Top Sever 84 19/09/2020

 Event : Đua Top Sever 84  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S84

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S84 19/09/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S84] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S84 Bleach Online ( 10:00, 20/09/2020

Xem thêm...

Sự Kiện : Mừng Sever Tặng HOT

Sự Kiện : Mừng Sever Tặng HOT 24/09/2020

 SỰ KIỆN: Mừng Sever Tặng Quà Khủng   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Thống Kê : Top Sever 82

Thống Kê : Top Sever 82 18/09/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Sự Kiện : Đua Top Sever 83

Sự Kiện : Đua Top Sever 83 14/09/2020

 Event : Đua Top Sever 83  SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever     Trong Vòng 7 ngày bất đầu Khai mở sever : Player đạt

Xem thêm...

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S83

Khai Mở Máy Chủ : Bleach S83 14/09/2020

Khai Mở Máy Chủ [Bleach S83] Xin chào các Thần Chết, tưng bừng khai mở Máy Chủ S83 Bleach Online ( 10:00, 15/09/2020

Xem thêm...

Sư Kiện : Vua Tử Thần

Sư Kiện : Vua Tử Thần 14/09/2020

 SỰ KIỆN: Vua Thần Chết   Tặng miễn phí tướng Cam SSS: Raijin Yoruichi  / Free partner SSS Raijin Yoruichi  Áp

Xem thêm...

Thống Kê : Top Sever 81

Thống Kê : Top Sever 81 14/09/2020

 SỰ KIỆN: Đua Top LvL New Sever   Phần thưởng Top 1  Top Vật Phẩm Số Lượng   1 Túi

Xem thêm...

Miniclient