0976105837

Cập nhật "Vương Giả Tranh Bá Chiến" liên máy chủ

CẬP NHẬT: VƯƠNG GIẢ TRANH BÁ CHIẾN
Cập nhật đánh giải liên máy chủ cho anh em giao lưu nhé, trên tinh thần là giao lưu học hỏi cách build tướng, build đồ...của các chuyên gia nhé.

Cách chơi:
- Hoạt động này là hoạt động liên máy chủ. Hệ thống sẽ lấy 8 người lực chiến cao nhất sẽ chia thành các bảng đánh loại trực tiếp. Từ cấp 60-80 sẽ vào 1 khu vực, từ 80 - 100 sẽ vào 1 khu vực.
- Thời gian: Tối 21:00, 2-4-6 hàng tuần. Ngày thứ 2 sẽ đánh loại vòng 1, thứ 4 sẽ loại vòng 2, thứ 6 sẽ là chung kết.
- Người thắng cuộc xem như bá chủ Tử Thần và nhận phần thưởng cũng như danh hiệu cao quý.

- Cố gắng nâng đồ để nằm trong TOP 8 người có lực chiến cao nhất toàn máy chủ để vào tham gia hoạt động này nhé.

SẴN SÀNG CHIẾN NGAY CÙNG TIỂU_LY NHÉ.

Miniclient