0976105837

Cập nhật phiên bản "Tử Thần Phi Tinh"

Lời đầu tiên BQT Bleach Online xin cảm ơn đến tất cả người chơi đã và đang đồng hành cùng Bleach Online trong thời gian qua. Để cảm ơn chân thành đến người chơi, phía BQT đã tung ra phiên bản "Tử Thần Phi Tinh". Nội dung bản cập nhật như sau:

Chức năng: Shop Đồng Minh

Chức năng: DŨNG SẤM HƯ QUYỀN (PHỤ BẢN ẢI LIÊN SV)

1. Cập nhật mảnh Ichigo White thành Nanao trong quà tử thần đại điện

2. Bán Nanao trong chợ đen với giá 1.000 vàng

3. Bán Ichigo trong chợ đen với giá 5.000 vàng

4. Bán danh sách phách đao trong chợ đen:
                 Zengetsu ( SS )
                 đồ giám: trảm nguyệt đồ giám 
                 Giá : 5000 vàng

                 Muramara (SS )
                 đồ giám : muramasa đồ giám
                 Giá : 6000 vàng

                 Hyorinmaru ( SSS )
                 đồ giám : hyorinmaru đồ giám
                 Giá : 10000 vàng

5. Chợ đen mỗi ngày làm mới tăng lên 20 lần

Sắp tới, sẽ updaye sự kiện Trung Thu, Tròn 1 Tháng Tuổi và Ngưng Hồn cho cả nhà nhé.

Miniclient