0976105837

THôNG BáO BảO TRì KêNH NạP THẻ đIệN THOạI

Chào cả nhà ! 

- Hiện tại game mình sẽ bảo trì cổng nạp bằng điện thoại : mobi, vina, viettel nha cả nhà . Mọi người có thể nạp các cổng khác như momo, paypal, ngân hàng hoặc thẻ gate . Những bạn nào đã mua card điện thoại rồi thì liên hệ fanpage https://www.facebook.com/gamebleachonline/ để admin nạp dùm cho nhá. 

- Khi nào mở lại cổng nạp bằng điện thoại admin sẽ thông báo nhá. 

Thân chào cả nhà