0976105837

KHAI Mở S41 - 10H SáNG - 04/05/2019

                 KHAI MỞ MÁY CHỦ BLEACH S41

         THỜI GIAN: 10:00 SÁNG - NGÀY 04/05/2019

 

Chúc cả nhà chơi game vui vẻ:

Facebook: https://www.facebook.com/gamebleachonline/

Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/bleachonlinevietnam