0976105837

Tin Tức

Tuyệt phẩm HUY HOÀNG CHI VƯƠNG xuất thế Ngày 25/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Thiên Hoa Cốt katenkyoukotsu ( SSS ) và Gentle Byakuya SSS Ngày 20/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Siêu Phẩm Vô Nguyệt SSS Tái Xuất Ngày 15/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Sự kiện VÀNG - MANG niềm vui Ngày 10/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Thần tướng tái xuất giá 4888 Vàng Ngày 05/10/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Bankai Rukia ! Nữ Thần thức tỉnh Ngày 25/09/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Kirio Hikifune ! Hồi sinh 1 huyền thoại Ngày 20/09/2018

Xin chào các tử thần, BQT xin giới thiệu chuỗi Sự kiện: Kirio...

Xem thêm...