0976105837

Tin Tức

Haschwalth Hùng Bá Siêu Bá Đạo Như Thế Nào? Ngày 09/12/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Bankai Shunsui Kyōraku SSSS Bá đến cở nào ? Ngày 04/12/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Shunko Sui-Feng SSS++ Sinh Tử Chiến Ngày 29/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Phách Jakka và Tướng Cam Raijin Yoruichi Tái Xuất Ngày 24/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Sự kiện tuần 16: Tưng Bừng Ngày 20/11 Ngày 19/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Sự kiện tuần 15 Siêu Nóng Bỏng 15/11 đến 17/11 Ngày 14/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...

Thiên Thần Bambietta Basterbine SSS Hạ Phàm Ngày 09/11/2018

Xin chào tất cả tử thần, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà game...

Xem thêm...