0976105837

Hệ THốNG THú NUôI

 Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Thú nuôi  giúp người chơi dễ dàng chơi game hơn. 

1.Giới thiệu chung 

Thú nuôi  giúp người chơi tăng lực chiến và có hiệu ứng thú bao quanh người chơi .

2.Nội dung : 

-  Thú nuôi có 2 loại thú chính và thú thụ. Thú chính bao quanh nhân vật 9, thú phụ cường hóa tướng của nhân vật 9.

3. Hướng dẫn 

- Để vào hệ thống Thú nuôi bạn làm như sau :

+  Nhấp vào biểu tượng Gia viên thú nuôi .

+ Kế tiếp vào giao diện Gia viên Thú nuôi

- Người chơi nâng cấp thú nuôi, lên mỗi cấp bậc thì đẳng cấp thú nuôi phải là cấp 10.

- Chức năng nâng cấp thú nuôi 

- Chức năng nâng cấp thú phụ 

+ Trại huấn luyện giúp thú phụ lên cấp

+ Chọn chế độ bồi dưỡng thú phụ 

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !