0976105837

Hệ THốNG CườNG HóA

 Game Bleach Online mang đến thêm niềm vui trên chặng đường chinh phục thế giới thần chết, hướng dẫn Hệ Thống Cường hóa giúp người chơi dễ dàng chơi game hơn. 

1.Giới thiệu chung 

Các người chơi đều biết rằng muốn tăng lực chiến lên cao thì phải cường hóa. Làm thế nào để sử dụng đá cường hóa hợp lý đây?

2.Nội dung : 

-  Cường hóa ở game này không giống mấy game khác là tăng sao, mà game này tăng theo cấp và tốn bạc, rất là tiện lợi và không hút máu. 

3. Hướng dẫn 

- Để vào hệ thống Cường hóa bạn làm như sau :

+  Nhấp vào biểu tượng Cường hóa .

+ Kế tiếp vào giao diện Cường hóa, bạn có thể cường hóa = cấp nhân vật của bạn hiện tại 

- Tinh luyện giúp trang bị người chơi có thuộc tính cao hơn 

- Truyền thừa giúp người chơi ít tốn thời gian và tiền bạc để nâng trang bị mới

- Giám định tăng hiệu ứng trang bị người chơi

+ Chú linh làm tăng thuộc tính trang bị 

+ Đục lỗ giúp người chơi khảm được đá nhiều hơn.

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !